Zsörog börog improvizáció élő - Macio Moretti / Dziubauer

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

Google nie znał Węgierskiego. Google mógł napisać wiersz po Węgiersku. Google mógł przetłumaczyć Węgierski wiersz.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły oraz termin rozpoczęcia sprzedaży wejściówek można sprawdzić bezpośrednio na stronie ewejsciowki.pl