Czwartki w bibliotece z MCK

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Czwartki w bibliotece

1.6 grudnia - Mikołajkowe warsztaty
2.13 grudnia – Kartki i ozdoby świąteczne

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do wykonania własnoręcznych dzieł, do wspólnego spędzenia czasu w sposób atrakcyjny i twórczy.
Wstęp wolny
Org. MCK