25. EDD. Opowieści Ziemi Śląskiej

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Zachęcamy do udziału w Europejskich Dniach Dziedzictwa, największego w Europie wydarzenia promującego dziedzictwo kulturowe. Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące.

Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego hasło przewodnie 25. edycji EDD w Polsce brzmi: „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”.

***

25. Europejskie Dni Dziedzictwa 2017
Krajobraz dziedzictwa-dziedzictwo krajobrazu

14 września 2017
Opowieści Ziemi Śląskiej
Przedszkole Publiczne nr 21 „ Kraina Odkrywców”, Drzymały 28, Opole

W czwartek, 14 września o godz. 9.30 zapraszamy na spotkanie ze śląską bajarką ph. „Opowieści Ziemi Śląskiej”.

Dodatkowo, w dniach 11 – 15 września zapraszamy do obejrzenia wystawy prac wykonanych przez dzieci przedszkolne „Opole znane i niepoznane”. Prace dzieci eksponowane będą w holu Przedszkola Publicznego nr 21 „Kraina Odkrywców” w Opolu. Włączając się w tegoroczną edycję Europejskich Dni Dziedzictwa dzieci przedszkolne będą miały okazję zapoznać się z pojęciami: zabytek, dziedzictwo, krajobraz, pomnik przyrody.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie edd.nid.pl