"Zbliż się. Siła i kruchość się spotykają" Ikony Pauliny Krajewskiej

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

Tytuł wystawy „Zbliż się. Siła i kruchość się spotykają” w trwającym okresie pandemii i obostrzeń sanitarnych, może się wydawać zachętą do łamania dystansu. Proponujemy jednak by trwający czas dystansu społecznego przekuć na zbliżenie i spotkanie z Bogiem i człowiekiem, spotkanie serc i myśli… spotkanie z zachowaniem koniecznej i bezpiecznej odległości.
Pokażemy ok. 40 ikon, które znacznie różnią się od znanych przedstawień malowanych wg wzorów ikonograficznych, gdyż artystka stworzyła swój własny styl. Kolor, spokój, delikatność, mała forma, rozmyte postacie, drobne gesty, subtelność, cisza… Zbliż się.
……………………………….
Pani Paulina wybiera środki ubogie, nie straszy wielkim formatem prac i ma odwagę szukać – przez swoją osobistą modlitwę, opartą w głównej mierze na czytaniu, słuchaniu Słowa Bożego, życiu Ewangelią i liturgią Kościoła – osobistego zapisu Światłości prawdziwej.
Hieronim St. Kreis OSB
……………………………….
To nie jest nakaz, rozkaz, przymus, ani też nieubłagana konieczność. To ciche, prawie jak szept, nawet nieśmiałe, ale bardzo konkretne zaproszenie. To przyciąganie, urok i piękno. Zakochani, gdy patrzą na siebie, stają wobec siebie w wolności, działają zachwytem i siłą, która ich ku sobie przybliża, łączy i jednoczy.
Bóg pierwszy przyciąga człowieka, zaprasza i mówi - zbliż się. Bóg pragnie bliskości i zjednoczenia. Dla Niego człowiek, każdy człowiek, jest po prostu piękny. Jego, Boskie "zbliż się" to więcej niż słowo - to jedyne w swoim rodzaju, formie i sile wyrazu Słowo, które przyjęło ludzkie ciało - Jezus Chrystus. Prawdziwy Bóg i Prawdziwy Człowiek. Piękny Bóg i Piękny Człowiek.
Obrazy Pauliny Krajewskiej to teologia bliskości i teologia zachwytu. Obserwator angażuje się cały - ciało wyrywa się by być jak najbliżej, a równocześnie umysł szanuje prostotę i niedostępność Boskiej tajemnicy. Każdy obraz ma w sobie światło i żar.
dr hab. Tomasz Gałuszka OP, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
Fragment z katalogu do wystawy „Zbliż się…”

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły oraz termin rozpoczęcia sprzedaży wejściówek można sprawdzić bezpośrednio na stronie ewejsciowki.pl