„Współpraca dla klimatu” – warsztaty dla organizacji lokalnych, edukatorów, terapeutów zajęciowych, bibliotekarzy, nauczycieli.

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Wszystkie wydarzenia projektu KULTURA Z KLIMATEM są BEZPŁATNE.

Formularz zgłoszeniowy do warsztatów „Współpraca dla klimatu” – dostępny na stronie: www.mcksokol.pl

30 września (piątek)

MCK SOKÓŁ, sala edukacyjna

godz. 16.00-19.00

„Współpraca dla klimatu”
– warsztaty dla organizacji lokalnych, edukatorów, terapeutów zajęciowych, bibliotekarzy, nauczycieli.

Prowadzenie: Agnieszka Dziewitek

Celem warsztatów jest rozpoznanie potencjału lokalnego środowiska w obszarze działań na rzecz klimatu. Podczas warsztatu zmapujemy zasoby lokalnych organizacji, instytucji oraz liderów i liderek społecznych, a także poszukamy przestrzeni do wspólnych aktywności będących odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne.

Agnieszka Dziewitek – facylitatorka i moderatorka procesów partycypacyjnych, wspiera samorządy w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań włączających mieszkańców i NGO w dialog i współdecydowanie oraz tworzenie partnerstw. Animatorka pilotażu budżetu obywatelskiego, który zapoczątkował proces budżetu obywatelskiego w Krakowie; współautorka publikacji „Wspólnie urządzaMY MIASTO - poradnik aktywnego mieszkańca”. Od kilku lat związana z krakowską Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych, w której zajmuje się działaniami animacyjnymi na rzecz współpracy lokalnej. Członkini zarządu Federacja Małopolska Pozarządowa w latach 2018-2020. W ostatnim czasie zaangażowana w proces powstawania Miejsc Aktywności Mieszkańców w Małopolsce. Od 2018 r. razem z sąsiadami prowadzi ogród społeczny w jednej z krakowskich dzielnic. Brała udział w wypracowywaniu założeń do systemu wsparcia ogrodnictwa społecznego w Krakowie i w Gdyni.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie mcksokol.pl