„Tymoteusz i Psiuńcio” – bezpłatna wycieczka na spektakl dla dzieci

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – organizator 7. Sosnowieckiej Jesieni Teatralnej – zaprasza dzieci i opiekunów do udziału w bezpłatnej wycieczce na spektakl „Tymoteusz i Psiuńcio” w będzińskim Teatrze Dzieci Zagłębia. Wycieczka odbędzie się 2 października 2021, a dzieciom biorącym w niej udział zapewniono transport, ubezpieczenie i biletu wstępu. Liczba miejsc ograniczona! Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem wycieczki.

Spektakl opowiada o przygodach małego, rezolutnego, choć tak naprawdę samotnego Misia Tymoteusza, któremu Tata powierza bardzo odpowiedzialne zadanie - zakup jajka u Pani Kury. W drodze do sklepu Tymoteusz nawiązuje przyjaźń z napotkanym pieskiem. Czy Tata Miś pozwoli Tymoteuszowi zatrzymać Psiuńcia? A może uda się przenocować pieska pod łóżkiem, w tajemnicy przed Tatą? Tymczasem , pod osłoną nocy, do domu skrada się podstępny Lis - złodziej. Zamierza ukraść cały niedźwiedzi dobytek. Ale, aleee… pod łóżkiem czeka warcząca i niezbyt miła niespodzianka.
Teatralne opowieści Jana Wilkowskiego o Misiu Tymoteuszu, to klasyka polskiej dramaturgii dla dzieci. W spektaklu przedstawiona jest w bardzo przyjemnej, miłej dla dzieci pluszowej scenografii. Przy dźwiękach muzyki, na oczach widzów aktorzy budują teatralną przestrzeń z pluszowych klocków.

Autor Jan Wilkowski

Reżyseria Katarzyna Bała i Joanna Rząp
Scenografia Lucyna Mroczek-Szymańska, Daniel Szymański
Muzyka Grzegorz Seweryn
Gitara elektryczna Aleksandra Ciecierska
Tekst piosenki Dariusz Czajkowski
Obsada Katarzyna Bała, Karol Gaj, Joanna Rząp, Wojciech Żak

Czas trwania 1 godzina
Wiek od 4 lat

Regulamin uczestnictwa w wycieczce
do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie
na spektakl „Tymoteusz i Psiuńcio”
w ramach projektu „7. Sosnowiecka Jesień Teatralna. Teatr syntezą sztuk”

1. Wycieczka do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie na spektakl „Tymoteusz i Psiuńcio” odbędzie się w dniu 2 października 2021 r.
1. Wycieczka jest organizowana w ramach projektu „7. Sosnowiecka Jesień Teatralna. Teatr syntezą sztuk”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2. Uczestnikami wycieczki mogą być dzieci w wieku 4 do 12 lat. Dzieciom do 7. roku życia musi towarzyszyć opiekun!
3. Udział w wycieczce jest bezpłatny. Obowiązują zapisy.
4. Koszt biletów wstępu, transportu i ubezpieczenia pokrywa Organizator. Uczestnicy mogą skorzystać także z własnego środka transportu.
5. Warunkiem udziału w wycieczce jest wypełnienie karty zgłoszenia uczestnika i opiekuna (obowiązkowo w przypadku dzieci poniżej 7. roku życia) oraz zgody na uczestnictwo w wycieczce, podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego.
6. Karty i zgody można:
• przesłać pocztą elektroniczną na adres: informatorium@biblioteka.sosnowiec.pl;
• dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11 Dział Świat Nauki i Fantazji (poziom I) w godzinach jej otwarcia.
• dostarczyć osobiście do Filii nr 10 – Kazimierz, ul. Główna 19, w godzinach jej otwarcia.
7. Zapisy przyjmowane będą od dnia 13 września do dnia 28 września 2021 roku. W przypadku uczestników chcących skorzystać z bezpłatnego transportu - do dnia 25 września 2021 roku.
8. Organizator nie przyjmuje zapisów grup zorganizowanych.
9. Zgłoszenia nie podlegają wcześniejszej rezerwacji.
10. Dla uczestników chcących skorzystać z transportu zapewnionego przez Organizatora w dniu wycieczki zorganizowane zostaną zbiórki:
• na parkingu przy Teatrze Zagłębia, ul. Teatralna 4, o godz. 12.00 dnia 2 października 2021 r.
• na parkingu przy Miejskim Domu Kultury „Kazimierz” w Sosnowcu, ul. Główna 19 o godz. 12.00 dnia 2 października 2021 r.
11. Powrót uczestników wycieczki nastąpi ok. godz. 15.00, dnia 2 października 2021 r. na parking przy Teatrze Zagłębia, ul. Teatralna 4 oraz na parking przy Miejskim Domu Kultury „Kazimierz” w Sosnowcu, ul. Główna 19.
12. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zabrania ze sobą w dniu wycieczki maseczek ochronnych.
13. Dzieciom mającym chorobę lokomocyjną, odpowiednie środki farmakologiczne zapewnia i podaje rodzic/opiekun prawny.

Regulamin bezpieczeństwa i zachowania się na wycieczkach
Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób. Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:
• Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
• Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników.
• Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.
• Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
• Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
• Uczestniczyć w zajęciach przewidzianych w programie.
• Dbać o otaczające mienie, posiadany bagaż i współuczestników wyjazdu.
• Pozostawić czystość i porządek w miejscach pobytu uczestników wycieczki.
• Informować opiekunów wycieczki o ewentualnych wypadkach, wyrządzonych szkodach lub innych problemach związanych z wycieczką.
• Przestrzegać przepisów obowiązujących w czasie jazdy autokarem.
• Rodzice/opiekunowie uczestników wycieczki ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody i zniszczenia mienia - powstałe w trakcie trwania wycieczki - z winy ich dzieci/podopiecznych.
• Każdy uczestnik wycieczki ponosi odpowiedzialność za rzeczy zgubione lub pozostawione w Teatrze, jak również w jego otoczeniu.
• Podczas wycieczki nie wolno palić papierosów, pić alkoholu i stosować innych używek.
• Mieć przy sobie maseczkę ochronną.
• Poinformować opiekunów wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i stosowanych lekach.

W razie nieprzestrzegania Regulaminu bezpieczeństwa wobec uczestnika wycieczki zostaną wyciągnięte konsekwencje tj. zakaz udziału w innych wycieczkach organizowanych przez MBP oraz natychmiastowe poinformowanie rodzica/opiekuna o drastycznym złamaniu zasad zachowania.

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu – Zagłębiowska Mediateka.
Patron honorowy: Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
Partnerzy wydarzenia: Teatr Zagłębia w Sosnowcu, Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie, Biblioteka Śląska, ZSO nr 5 w Sosnowcu, Centrum Informacji Miejskiej.
Patronat medialny: Gazeta Wyborcza – Wyborcza.pl, Czasopismo samorządowe Sosnowca „Kurier Miejski”, Miesięcznik społeczno-kulturalny „Śląsk”, TVS, Radio eM, Bezpłatna gazeta „Twoje Zagłębie” oraz portale internetowe: Sosnowiec.pl, Sosnowiecki.pl, SielsiaKultura.pl, Coigdzie.pl, E-teatr.pl, Teatralny.pl, TerazTeatr.pl.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl