„Dziejemy się” – wernisaż wystawy Ewy Jaworskiej

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Motywem przewodnim twórczości Ewy Jaworskiej jest natura człowieka. Nie jest to obraz ogólny człowieczeństwa, ale zwrócenie się w kierunku jednostki, wyodrębnienie wyjątkowości pojedynczego człowieka ze statystycznego tłumu. Tłumu, który jest rozumiany jako zbiorowisko myśli, schematów, rytuałów dnia codziennego. Wszystko co jednostkę otacza, dając poczucie bezpieczeństwa życia w cywilizacji, a jednak pęta wolną naturę, powodując ograniczenia w rozwoju wrażliwości, osobowości, kreatywności i wiele innych aspektów. W tej analizie ludzkiej kondycji, kolejną komplikacją jest to, że pojedynczy człowiek, niepowtarzalny i wyjątkowy, ginie w zbiorze innych niepowtarzalnych jednostek. Artystyczne poszukiwania Ewy Jaworskiej prowadzą do próby określenia trzonu człowieka – jego matrycy. Dlaczego jednocześnie jesteśmy tacy sami i jednocześnie zupełnie się różnimy? „Dziejemy się” to nawiązanie do wypowiedzi Stefana Themersona, w której określa siebie jako czasownik, a nie rzeczownik: „Teraz właśnie się dzieję i w końcu przestanę się dziać”. Teraźniejszość, obecność jest dla artystki esencją poszukiwań. W jej twórczości postaci ukazane są w konkretnym ruchu, w trakcie wykonywania pewnych czynności nie do końca zdefiniowanych, a wynikających z codzienności, spraw obecnej chwili, realnego tu i teraz.

W trakcie trwania wystawy odbędzie się również akcja performatywna. Artystka, wykona rysunek postaci przed budynkiem TCK. Rysunek będzie podlegał naturalnej deformacji, na którą będą miały wpływ czynniki atmosferyczne oraz przechodnie. Pozostanie tak długo aż zupełnie zniknie. Całość procesu będzie rejestrowana fotograficznie, a następnie złożona w formie animacji.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie tck.net.pl