„Bliżej kultury – bliżej siebie”

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

„Bliżej kultury – bliżej siebie” jest realizacją autorskiego projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu ,,Kultura Dostępna 2017”.

Jest to zadanie wielopłaszczyznowe w ramach którego odbędą się 3 wyjazdy tematyczne między 2.06. a 15.10.2017r. do miejsc oferujących wydarzenia kulturalne prezentowane na najwyższym poziomie artystycznym, muzeów oraz miejsc o wysokim znaczeniu historycznym.

Każdy wyjazd ma przypisany temat, który ma sugerować jaki klimat będą odzwierciedlały odwiedzone miejsca:
1. ,,Polska – wczoraj i dziś” - wyjazd do Trójmiasta – 02 – 04.06.2017 r. w którym odwiedzimy:
- Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku,
- Europejskie Centrum Solidarności,
- Westerplatte,
- Stare Miasto,
- Molo w Sopocie,
Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni.
2. ,,Tuż obok nas” wyjazd do Białegostoku i zwiedzanie okolic – 24 września 2017 r. :
- Opera i Filharmonia Podlaska,
- Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku,
- Muzeum Kultury Żydowskiej w Tykocinie.
3. ,,Stołeczne inspiracje – światło, scena, kostiumy” - wycieczka do Warszawy – październik 2017r.
- Teatr Narodowy,
- Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych,
- Zamek Królewski w Warszawie.

Odbędą się ponadto warsztaty wokalne, taneczne i teatralne, na których zostanie opracowany
program artystyczny inspirowany wyjazdami, zaprezentowany w czasie koncertu podsumowującego projekt.
Uczestnicy projektu to osoby zamieszkujące miejscowości oddalone od największych centrów kultury w Polsce, seniorzy, osoby dorosłe, dzieci i młodzież utalentowana artystycznie oraz podopieczni placówek
wychowawczo – terapeutycznych współpracujących od wielu lat z naszym ośrodkiem.

Uczestnicy projekty zdobędą pozytywne doświadczenia w kontakcie z kulturą, staną się jej świadomymi odbiorcami a nawet kreatorami.

Dodatkowym walorem projektu, będzie integracja i niwelowanie barier mentalnych i społecznych wśród uczestników.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.gokpiatnica.pl