Zloty i odloty czytelników książek w Nowym Teatrze

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Zofia Nałkowska "Kobiety"
Młoda Nałkowska zmusza do nieoczywistych spostrzeżeń, podsuwa lustro i - siłą rzeczy - pogłębia ostrość widzenia naszego tu i teraz. Oderwawszy się od doraźnych, dzisiejszych diagnoz psychologiczno-socjologicznych o (nie)równości płci, zanurkujmy w świat sprzed ponad stu lat. Dziwny sam w sobie, ale i dziwnie znajomy, nasz.

Rozmowy o książkach mają na celu coś bardzo istotnego: bezinteresowną i niepoliczalną przyjemność z dzielenia się zachwytem, obawą, krytyczną myślą i własnymi opowieściami zrodzonymi wokół tekstów literackich. Odczucia, pomysły interpretacyjne i wolne skojarzenia to dobra osobiste, których wszystkim przybywa w praktyce wymiany. Wgląd w tekst staje się wglądem w siebie, we własną drogę rozwoju.

Gospodyni: Kazimiera Szczuka

źródło: Nowy Teatr

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.nowyteatr.org