Ziemscy – Niebiescy. Wizerunki świętych patronów w twórczości Jerzego Soremskiego i w dawnej grafice dewocyjnej

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

13

Kult świętych patronów stanowi integralną część pobożności typu ludowego. Od początków chrześcijaństwa istniała silna wiara w moc orędownictwa świętych męczenników, a następnie świątobliwych ascetów, duchownych, mnichów i mniszek. Z czasem do grona popularnych patronów dołączyli monarchowie, pobożne wdowy oraz założyciele i członkowie nowych zakonów. W zastępie świętych pojawiali się i świeccy, którzy gorliwością wiary i przykładnym życiem dostąpili chwały Nieba – stając się niebiańskimi opiekunami ziemskich spraw.
Towarzyszyli oni mieszkańcom wsi, miast i miasteczek na każdym kroku – spoglądając z wysokości kościelnych ołtarzy, przydrożnych kapliczek, a także z zawieszonych w domach „świętych obrazów”. Wiejskie podwórko pełne było mieszkańców Nieba, którzy stawali się domownikami, najbliższymi powiernikami, opiekunami, a nierzadko musieli mierzyć się z gniewem tych, na których wołanie pozostawali głusi.

Kuratorem wystawy jest historyk sztuki i etnograf Łukasz Ciemiński prowadzący dział etnografii grudziądzkiego Muzeum.

Wystawa prezentowana jest w dniach 11 czerwca – 5 września 2021 r. w Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu (spichrz nr 11)
Wernisaż - 11 czerwca 2021 r, godz. 18.00, błonia nad Wisłą, pod spichrzem nr 11 w Grudziądzu.
Projekt i opracowanie graficzne materiałów promocyjnych – Emilia Markot-Borkowska
Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Pismo Folkowe i portal kulturaludowa.pl
Na wystawie usłyszą Państwo pieśni ku czci świętych w wykonaniu Kapeli Fedaków.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie muzeum.grudziadz.pl