Ze Skultetem i Kopernikiem przez XVI wiek

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

-
Fabryka Sztuk w Tczewie
ul. 30 Stycznia 4
83-110 Tczew
wstęp wolny
Fabryka Sztuk zaprasza na interdyscyplinarną wystawę „Ze Skultetem i Kopernikiem przez XVI wiek”, pod patronatem Prezydenta Miasta Tczewa Mirosława Pobłockiego i Polskiej Agencji Kosmicznej. To opowieść, autorstwa Józefa Ziółkowskiego, o dwóch wielkich postaciach, zaprzyjaźnionych ze sobą humanistach, którzy wywarli wpływ na dotychczasowe postrzeganie świata. Aleksander Sculteti (ok. 1485-1570) – urodzony w Tczewie kartograf, doktor prawa, notariusz publiczny w Kurii Rzymskiej, kanonik warmiński, autor monumentalnego dzieła „Chronologia świata…”, ofiara knowań i spisków, pozbawiony stanowisk i majątku, czterokrotnie więziony w watykańskim więzieniu, zmarł na obczyźnie. Jego przyjaciel i bliski współpracownik – Mikołaj Kopernik (1473-1543) – wielki polski astronom, którego heliocentryczna teoria budowy świata wywróciła do góry nogami zdogmatyzowany ogląd boskiego porządku Wszechświata, któremu należało wierzyć na słowo, nawet gdy fakty obserwacyjne i doświadczenia temu przeczyły. Podążając śladami tytułowych bohaterów, poznajemy nie tylko ich życiorysy i dokonania, ale też realia, w których przyszło im egzystować – dwie epoki: średniowiecze i odrodzenie, dwa systemy Wszechświata: geocentryczny i heliocentryczny, dwa państwa: schyłkowy zakon krzyżacki i Rzeczypospolita ostatnich Jagiellonów, dwa wyznania: katolicyzm i protestantyzm. Z uwagi na miejsce urodzenia Scultetiego – Tczew – zabieramy zwiedzających w podróż do szesnastowiecznego, nadwiślańskiego grodu Sambora, który zmagał się z różnego rodzaju zawirowaniami z wielką polityką w tle, czego doskonałym przykładem jest wielki pożar miasta z 1577 roku podczas konfliktu Batorego ze zbuntowanymi gdańszczanami. Zastosowane na ekspozycji środki plastyczne pozwalają na żywy odbiór tych wydarzeń sprzed kilku stuleci, które zachwiały życiem codziennym Tczewa. Na wystawie możemy przypatrzeć się ponadto pracy burmistrza i rajców, dokładnie przeczytać wszystkie artykuły wilkierza, by potem nie trafić w ręce kata, a także poznać działalność bractw religijnych i przekonać się o tym, jak luteranizm wpłynął na dotychczasowe życie religijne tczewian. Z nadwiślańskiego miasta udajemy się na Warmię, gdzie zapoznajemy się z organizacją tamtejszej kapituły katedralnej. Oczywiście na naszej mapie znajduje się Wieczne Miasto, w którym przyszło Scultetiemu spędzić nie zawsze pomyślne lata i w którym spoczął na wieki. - Na wystawie „Ze Skultetem i Kopernikiem przez XVI wiek” sięgamy gwiazd. Przy pomocy projekcji 3D pokazujemy główne założenia układu geocentrycznego. Z kolei w celu prezentacji układu heliocentrycznego zbudowaliśmy makietę z ruchomymi planetami i stworzyliśmy projekcję multimedialną opowiadającą o Wszechświecie. Wystawa jest doskonałym połączeniem tradycji z nowoczesnością. Obok tradycyjnych form opisu, takich jak: plansze tematyczne, eksponaty, scenki, zastosowaliśmy nowoczesne środki wyrazu. Możemy pochwalić się, że narratorem w filmach wyprodukowanych specjalnie na tę wystawę, jest ceniony aktor Mirosław Baka – mówi Alicja Gajewska, dyrektor Fabryki Sztuk. Koncepcja wystawy, scenariusz, kierownictwo produkcji: Józef Ziółkowski Patronat: Prezydent Miasta Tczewa, Polska Agencja Kosmiczna Sponsorzy: Samorząd Miasta Tczewa, GTC Group, Bank Spółdzielczy w Tczewie, Patronat medialny: TVP Historia, Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki, Radio Tczew, Tetka Tczew, Internetowy Serwis Informacyjny Miasta Tczewa tcz.pl, Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Samorządu Miasta Tczewa „Panorama Miasta” Eksponaty i ikonografia ze zbiorów: Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Państwowego w Gdańsku, Klasztoru oo. Dominikanów w Gdańsku, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Muzeum Warmińskiego w Lidzbarku Warmińskim, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Gdańsk-Gdynia-Sopot, Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej, Zamku Królewskiego na Wawelu, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich/Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej Wstęp bezpłatny! poniedziałek – piątek w godz. 10.00-18.00 soboty, niedziele, święta w godz. 10.00-16.00 przerwy techniczne (dezynfekcja): godz. 12.00-12.15, 14.00-14.15, 16.00-16.15 ostatnie wejście 45 minut przed zamknięciem obowiązują zasady sanitarne, w tym obowiązek zakrywania nosa i ust
Informacja o wydarzeniu pochodzi z serwisu Planer. Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie fabrykasztuk.tczew.pl