Zasoby ms na czas zarazy – pokazy tematyczne i wystawa "Atlas Nowoczesności" w obliczu zachodzących zmian

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

W czasie pandemii sięgamy do naszej stałej wystawy „Atlas nowoczesności”, aby w kontekście poruszanych przez nią problemów zastanowić się nad zmianami, których aktualnie doświadczamy.

„Atlas nowoczesności” to złożona z czternastu „wysp” tematycznych i osnuta wokół dzieł pochodzących z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi opowieść o nowoczesności rozumianej jako zestaw idei, napięć i energii, pośrednio lub bezpośrednio kształtujących rzeczywistość społeczną. W czasie pandemii co tydzień na portalu zasoby.msl.org.pl udostępniamy tekst katalogowy i reprodukcje dzieł sztuki poświęcone jednej wyspie, publikujemy je też na Facebooku. Publikacjom towarzyszy refleksja o obliczu świata zmienianego epidemią, w którym nagle tyle rzeczy zaczęło działać inaczej i których waloryzacja zmieniła się diametralnie. Śledzimy, jak zmieniło się pojmowanie spraw dotychczas ważnych i jakie zmiany wymusiła nowa organizacja świata. Cykl publikowany jest na Facebooku w każdą środę.

W każdy piątek na portalu publikowane są też tematyczne zestawienia prac z kolekcji Muzeum Sztuki, przygotowane przez zespół kuratorski ms. Cykl miał swoją premierę- na Zasobach i Facebooku- 27.03.2020. Pierwszą prezentacja nosiła tytuł: „Grupa ARTES. Między konstruktywizmem, surrealizmem i sztuką zaangażowaną” opracowana przez Pawła Polita. Kolejne prezentacje są w przygotowaniu.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie msl.org.pl