„Granica”. Tereza Barabasz. Wystawa w Galerii Kordegarda

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Tereza Barabasz to lwowianka, która dwukrotnie otrzymała stypendium Gaude Polonia. Jej najnowsza wystawa prezentować będzie pracę „Granica”. To eksperyment artystyczny, łączący tkaninę z wideo, celem zaś jest próba wskazania granic między formami sztuki oraz samą sztuką, jej rozumieniem i odczuwaniem.

Debiut na Triennale Tkaniny w Łodzi

W 2016 roku artystka otrzymała Złoty Medal oraz Nagrodę za Najlepszy Debiut na 15. Międzynarodowym Triennale Tkaniny w Łodzi, jednym z najbardziej prestiżowych na świecie przeglądów twórczości artystów sztuki włókna. Nagrodzona praca nosiła tytuł „Deszcz na Ukrainie”. Kuratorka wystawy w Kordegardzie, Anna Rakowska, tak pisze o tym dziele – „pełna liryzmu kompozycja złożona z przejrzystych włókien i zaplątanych pomiędzy nimi czerwonych, niewielkich elementów. Prostota używanych materiałów (m.in. papier, jasne i ciemne włókno), brak dekoracyjności, a jednocześnie działanie obrazem wideo są fundamentalnymi walorami sztuki Terezy Barabasz”.

O wystawie „Granica”

W Galerii Kordegarda prezentowane są prace i obiekty oraz ich wirtualna interpretacja, która buduje kolejne warstwy znaczeniowe w twórczości artystki. „Przychodzi taki czas, gdy dla każdego z nas pojęcie „granicy” nabiera realnego znaczenia – pisze o pracy artystka – Seria obiektów, którą przestawiam na wystawie, jest moim własnym poszukiwaniem tej „granicy” dzielącej płaszczyznę, przestrzeń, tego co widzimy naprawdę, i tego co myślimy, że widzimy. Podejmuję problem ustalonych wyobrażeń sztuki wizualnej. Gdzie kończy się sztuka tradycyjna, a zaczyna eksperyment? Gdzie jest przestrzeń dzieła artystycznego, a gdzie przestrzeń widza? Gdzie kończy się strefa tkaniny a zaczyna się strefa mediów?

Projekt „Granica” to eksperyment polegający na połączeniu tkaniny artystycznej z wideo, to balansowanie na granicy realnego i widocznego, to wywoływanie stanu niepewności – co jest naprawdę widoczne, a co niszczy delikatną równowagę między obiektem realnym (tkaniną) i niematerialnym (strumieniem światła, dźwiękiem)”.

Wernisaż wystawy odbył się 18 lipca o godzinie 18:00. Towarzyszył mu koncert Jacka Namysłowskiego (stypendysty programu Młoda Polska) i Pawła Puszczało.

Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Kurator: Anna Rakowska, Tereza Barabasz