Zakończenie pracy nad prototypem gry planszowej "Struktury"

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

W bieżącym roku Akademia Muzyczna realizowała szereg projektów poświęconych różnym aspektom funkcjonowania kultury i sztuki w przestrzeni społecznego zapotrzebowania.
Miło mi poinformować, że kolejnym projektem, zrealizowanym przez Fundację Akademii Muzycznej przy wsparciu MKiDN w ramach programu Kultura Dostępna jest prototyp gry planszowej „Struktury”.
Gra stanowi narzędzie dydaktyczne, pomocne w procesie uczenia muzyki, improwizacji i rozwijania wyobraźni dźwiękowo-przestrzennej. Z powodzeniem wspiera procesy rewalidacji oraz integracji różnych grup społecznych ze szczególnym uwzględnieniem osób o różnym stopniu niepełnosprawności wzrokowej.
Wieloelementowa gra jest przede wszystkim atrakcyjną, pozbawioną opresji osiągania wyników formą rozwijania kompetencji i umiejętności muzycznych, społeczno-mentalnych oraz kulturowych. Stanowi świetne wprowadzenie w proces działania zespołowego, sprzyja uwrażliwieniu szeroko pojętej sensoryki oraz inspiruje do tworzenia. Pomaga przełamywać lęki społecznych związanych z występowaniem przed innymi (trema, dysocjacja) oraz wprowadza uczestników w piękny, złożony proces powstawania dzieła muzycznego w formie zapisu (trójwymiarowa partytura) i żywego, spontanicznego wykonania.
Partnerem merytorycznym projektu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Synów Pułku w Owińskach.
Wszelkie osoby zainteresowane dostępem do prototypu gry zapraszamy do kontaktu w celu umówienia szczegółów. Grę udostępniamy bezpłatnie na okres miesiąca. Prosimy o wypełnienie ankiety, którą przyślemy na adres mailowy instytucji lub osób zainteresowanych beta-testami.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.amuz.edu.pl