Zagłębiowska Giełda Winyli już 13 czerwca!

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

W niedzielę 13 czerwca 2021 Zagłębiowską Mediatekę już po raz jedenasty zaleje morze muzyki! Na Zagłębiowskiej Giełdzie Winyli nie zabraknie różnego rodzaju winyli, płyt CD oraz kaset magnetofonowych. Różnorodność gatunków muzycznych zgromadzona na stoiskach wystawców zadowoli - mamy nadzieję - wszystkich odwiedzających nas melomanów. Będzie można oglądać, rozmawiać, szperać, wymieniać i kupować! Serdecznie zapraszamy w godz. 16.00-19.00 na plac przed Zagłębiowską Mediateką lub – w przypadku deszczu – do Galerii Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11. Wstęp wolny.
Uwaga - z troski o bezpieczeństwo uczestników, wystawców i obsługi, Organizator zastrzega możliwość ograniczenia wstępu do Galerii, w przypadku zbyt dużej frekwencji.

Regulamin dla wystawców Zagłębiowskiej Giełdy Winyli:

1. Organizatorem Zagłębiowskiej Giełdy Winyli jest Gramofono.pl. Zagłębiowska Mediateka jedynie udostępnia lokal na organizację imprezy.
2. Giełda jest miejscem sprzedaży lub wymiany wydawnictw i nośników muzycznych.
3. Wystawcy chcący wystawić swoje kolekcje na giełdzie powinni zarezerwować miejsce z wyprzedzeniem co najmniej 4 dni przed planowaną giełdą (telefonicznie - tel. 601541412).
4. Obowiązuje zakaz przekazywania rezerwacji pomiędzy wystawcami. Wystawca, który zarezerwował miejsce powinien zgłosić się osobiście do organizatorów celem wyznaczenia miejsca wystawienniczego nie później niż 15 minut przed oficjalnym rozpoczęciem giełdy.
5. Rezerwacje miejsc na kolejne edycje giełdy są możliwe od kolejnego dnia po zakończeniu giełdy bieżącej (od poniedziałku). Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
6. Organizatorzy mogą odmówić rezerwacji w przypadku braku miejsc lub stolików wystawienniczych.
7. Na giełdzie obowiązują ceny rynkowe nośników (detaliczne). Każda ujawniona sprzedaż hurtowa przez wystawcę będzie skutkowała usunięciem z giełdy bez możliwości rezerwacji miejsca na kolejne wydarzenia.
8. Za miejsce wystawiennicze obowiązuje opłata na rzecz Stowarzyszenia Dobra Nuta. Całość wpłaconych przez wystawców kwot zostaje na bieżąco wydawana (działalność non-profit) na materiały promocyjne (plakaty, ulotki, Facebook itd.) oraz na nagrody dla uczestników giełdy.
10. Opłaty wynoszą: 15 zł wpisowe (w tym 1 metr wystawienniczy) +10 zł każdy kolejny rozpoczęty metr przestrzeni wystawienniczej. Przykład: wystawca chcący wystawić swoją kolekcję na 3 metrach płaci razem 35 zł. Wpłaty od wystawców są rejestrowane i potwierdzane wydaniem dowodu wpłaty. Chęć wystawienia faktury należy zgłosić w trakcie płatności za stoisko. Za wszelkie płatności odpowiada organizator – Gramofono.pl.
11. W trakcie i po zakończeniu giełdy wystawcy są zobowiązani do utrzymania porządku w obrębie swojego stoiska.
12. Powierzone mienie (stoły, krzesła) wystawcy zobowiązani są oddać w stanie niepogorszonym.
13. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody na mieniu wystawców (kradzieże itp.)
14. Wystawcy nie mogą brać udziału w konkursach organizowanych na terenie giełdy.

Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem regularnych informacji o ofercie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu zachęcamy do zapisania się do newslettera za pośrednictwem strony www.biblioteka.sosnowiec.pl i śledzenia nas w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter).

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl