XVII Biografie Gdańskie | I dzień

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

14

Pierwszy dzień Dni Mniejszości Narodowych Biografie Gdańskie - okazja do zapoznania się z kulturą mniejszości narodowych w Gdańsku.

 


Prezentacje artystyczne mniejszości narodowych

Streaming online na FB i YT Teatru Miniatura

 

Białoruskie Towarzystwo Kulturalne CHATKA

Koncert zespołu rodzinnego Triada

Zespół tworzą trzy siostry wraz z dziećmi. Wykonują a capella muzykę sakralną, a także pieśni w językach białoruskim, polskim, rosyjskim i ukraińskim, zasłyszane od mamy i babci, tradycyjny folklor podlaskich śpiewaczek. Pieśni w ich wykonaniu to autentyczny folklor w opracowaniu na trzy żeńskie młode głosy. Triada ma na swoim koncie wiele wyróżnień i nagród, m.in. jest wielokrotną laureatką Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Białoruskiej w Białymstoku oraz zdobywczynią Grand Prix na Festiwalu Piosenki Ukraińskiej Z Podlaskiej Krynicy.

 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce | Oddział w Gdańsku

Cymes – kabaret żydowski

Aktorzy Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie – Centrum Kultury Jidysz w składzie: Teresa Wrońska, Henryk Rajfer, Marek Węglarski wystąpią z programem kabaretu żydowskiego. Teatr Żydowski ma w swoim repertuarze przedstawienia w językach jidysz i polskim. Jest jedynym współcześnie działającym teatrem żydowskim w Polsce i jednym z dwóch w Europie (obok Państwowego Teatru Żydowskiego w Bukareszcie) stałym teatrem wystawiającym sztuki w języku jidysz.

 

Stowarzyszenie Litwinów w Polsce | Odział Gdańsk

Koncert Kapeli Klumpė

Kapela Klumpė działa od 1966 roku, liczy 17 członków, ma dwóch kierowników, którzy przyjeżdżają na próby z Litwy – są to Artūras Pečkaitis i Arūnas Lekešys. Zespół prowadzi aktywną działalność kulturalną, prezentując rocznie około 20 koncertów w Polsce i na Litwie. Dwukrotnie brał udział w Przeglądzie Muzyki Ludowej w Kazimierzu nad Wisłą. W 1998 roku odbył tournée po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W latach 2003 i 2009 uczestniczył w Święcie Pieśni i Tańca w Wilnie. W 1998 roku w konkursie kapel na Litwie zajął I miejsce. W 2005 roku w konkursie Kapel Ludowych Litwy zajął II miejsce.

 

Informacja o wydarzeniu pochodzi z serwisu Planer. Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.teatrminiatura.pl