XV KONKURS POETYCKI „KOCHAJCIE WRÓBELKA...” ZMIANA TERMINU ELIMINACJI

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

XV edycja Konkursu na interpretację utworów 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego:  

„Kochajcie wróbelka…” 

Dom Sztuki GAK zaprasza uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich do udziału w corocznym konkursie, którego ideą  jest przybliżenie młodym ludziom twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz zachęcenie do poszukiwań nowych  interpretacji jego utworów. Nauczycieli zapraszamy do współpracy i zainteresowania swoich uczniów naszą propozycją.

Istotne terminy:

Zgłoszenia konkursowe przyjmujemy do 14 października 2019.

16 października 2019, o godz. 14:00 odbędą się eliminacje do konkursu recytatorskiego –  wyłonienie finalistów.

25 października 2019 o godz. 14:00 odbędzie się finał konkursu oraz rozdanie nagród.

Prosimy o dokonanie preselekcji uczestników wewnątrz Państwa placówek.

Kto może wziąć udział?

Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych

Uczniowie szkół średnich

Jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia przyjmujemy: listownie lub drogą elektroniczną (e-mail):

Dom Sztuki Gdański Archipelag Kultury, 

ul. Stryjewskiego 25, 80-625 Gdańsk

e-mail: domsztuki@gak.gda.pl 

Prosimy o czytelnie wypełnione karty uczestnictwa oraz przeczytanie regulaminu!

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa do pobrania ze strony: http://domsztuki.gak.gda.pl/konkursy/

Informacja o wydarzeniu pochodzi z serwisu Planer. Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie gak.gda.pl