Wystawa Święci, twarze i pejzaże. Malarstwo Rafała Hadziewicza i Władysława Maleckiego

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

6

Święci, twarze i pejzaże. Malarstwo Rafała Hadziewicza i Władysława Maleckiego. Galeria Przedmiotu (wejście J z dużego dziedzińca).

Wystawa przygotowana w oparciu o zbiory Muzeum Narodowego w Kielcach otwiera cykl ekspozycji prezentujących malarzy związanych z Ziemią Kielecką. Odbiorcom zostaną zaprezentowane prace dwóch malarzy: Rafała Hadziewicza i Władysława Maleckiego. Ekspozycję wzbogaci charakterystyczny dla epoki, w której tworzyli artyści, pokaz rzemiosła artystycznego: porcelany, szkła i mebli.

Rafał Hadziewicz (1803-1886) malarz, pedagog, współtwórca środowiska artystycznego XIX-wiecznej Warszawy. Kształcił się na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego, następnie w Dreźnie, Paryżu i we Włoszech. Po powrocie do kraju, w 1834 roku, osiedlił się w Krakowie. Z tego okresu pochodzą liczne portrety oraz monumentalne obrazy religijne przeznaczone do Bazyliki Mariackiej i Katedry na Wawelu. W 1839 roku otrzymał nakaz wyjazdu do Moskwy, gdzie objął stanowisko profesora rysunku. W 1844 roku podjął pracę w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Poświęcił się wówczas malowaniu portretów i obrazów religijnych, które stanowiły główny nurt w jego twórczości. W 1871 roku odszedł na emeryturę, jednak do końca życia pozostał aktywny na polu sztuki. Z Kielcami łączyły go więzi rodzinne, tu bowiem mieszkała najmłodsza siostra jego żony, u której Hadziewiczowie często bywali. Artysta miał tu własną pracownię. W Kielcach zmarł.
Dzieła, które zostaną pokazane na wystawie, obejmują prace z różnych okresów twórczości od wczesnych prac stypendialnych, po te z okresu dojrzałego. Różnorodny jest także zakres tematyczny skupiający się na dwóch głównych wątkach obecnych w jego twórczości, czyli portretu (ze znakomitym wizerunkiem Żony w stroju ślubnym czy niezwykle nastrojowym portretem Ślepego bandurzysty) oraz malarstwa o tematyce religijnej.

O pokolenie młodszy Władysław Aleksander Malecki (1836-1900) swoje artystyczne życie związał z pejzażem. To wychowanek Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, obdarzony niezwykłym talentem i wrażliwością na piękno przyrody. Jeden z przedstawicieli Szkoły Monachijskiej, przez szereg lat tworzący w Monachium. Z powodzeniem prezentował obrazy na wystawach międzynarodowych: w 1872 r. na 48. Wystawie Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie, w 1873 na Wystawie Powszechnej w Wiedniu oraz dwukrotnie w Crystal Palace Picture Gallery w Londynie, gdzie w 1874 r. zdobył złoty medal. W 1880 r. wrócił do kraju, wciąż tworzył, pracował też jako pedagog. W 1898 r. osiadł na stałe w Szydłowcu, gdzie spędził ostatnie lata życia w całkowitej nędzy i osamotnieniu. Zapomniany przez kolegów ze środowiska artystycznego, w szydłowieckim ratuszu zmarł z głodu i wycieńczenia.

Na wystawie zaprezentowane zostaną wszystkie prace artysty z kolekcji Muzeum Narodowego w Kielcach.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie zamek.szczecin.pl