Wystawa fotografii Karoliny Przyboś „Miejsca zgubione w czasie”

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Karolina Przyboś tworzy bardzo specyficzny, elegancki i subtelny fotograficzny dziennik podróży po Europie, w którym na pierwszy plan wysuwa się ponadczasowość odwiedzanych przez nią miejsc – najczęściej znanych zabytków i innych ważnych elementów zachodnioeuropejskiej kultury. Powstałe fotografie dość często są wycinkami obrazów dziewiętnastowiecznego miasta i jego architektury. Prace tworzone przez młodą artystkę są pozbawione osadzenia w konkretnym czasie, miejscu - są pozbawione kontekstu. Specyficzna wrażliwość autorki sprawia, że miejsca z pozoru odległe, pochodzące z różnych stylów i epok łączą się w jeden bardzo spójny i intrygujący cykl. Różnice pomiędzy nimi zacierają się, tworząc ciąg obrazów mających wspólny mianownik.
Karolina Przyboś urodzona w 1999 w Tarnowie, jest uczennicą Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Rzeszowie. Od zawsze interesuje się sztuką i kulturą, a o fotografii mówi, że stanowi niezwykle ważny element jej życia. Fotograficznych inspiracji szuka w otaczającym świecie, ludziach i tworzonych przez nich dziełach. Najbliższa jest jej estetyka XIX-wiecznych fotografii. Od 2014 roku uczęszcza na zajęcia pracowni fotograficznej Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie. Jej czas wypełnia również malarstwo, rysunek oraz wolontariat.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.pm.koszalin.pl