Wystawa czasowa "PSALMY"

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

Dodaj do kalendarza Google
Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
ul. Dziekania 1
Warszawa

Prezentuje ponad 50 ikon współczesnych powstałych w czasie XI Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisów w Nowicy.
Wrześniowy warsztatom towarzyszyły PSALMY. Ta forma modlitwy była popularna w średniowieczu i do tej pory podziw budzą dawne pięknie ilustrowane psałterze. A na ile modlitwa psalmami jest ważna dla współczesnego człowieka?
Do 15 marca można zapoznać się z pracami artystów z Polski i Ukrainy, ale także z Serbii, Białorusi, Litwy i Słowacji.
W trakcie wystawy dostępny jest katalog zawierający prace powstałe w czasie warsztatów oraz artykuły poruszające tematykę Psalmów z punktu widzenia i doświadczenia różnych środowisk.

Kuratorzy wystawy:
• Katarzyna Jakubowska
• Mateusz Sora

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły oraz termin rozpoczęcia sprzedaży wejściówek można sprawdzić bezpośrednio na stronie ewejsciowki.pl