Wystawa czasowa "Nowosielski: Malarz - Filozof - Teolog"'

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

Wystawa prezentuje projekty i szkice sakralne autorstwa Jerzego Nowosielskiego z okresu 1940–1998. Są pośród nich koncepcje, które doczekały się realizacji, jak również te, do urzeczywistnienia których nigdy nie doszło, jak również swobodne „zapiski” wyobraźni, które nie wiążą się z konkretnymi miejscami.
Prezentowane na wystawie projekty i szkice potwierdzają rys odrębności twórczości Nowosielskiego na tle zjawisk w sztuce współczesnej. Naznacza ją estetyka ikony – spotkanie wszystkich wątków istotnych w dziełach Nowosielskiego: oryginalnego wyrazu plastycznego z arsenałem środków formalnych zakotwiczonych w tradycji malarstwa ikonowego, nacechowany jednakże otwartością wobec języka sztuki współczesnej, ale również wiedzy teologicznej. Właśnie „współwzajemność” tych dyscyplin odnaleźć można w szkicowych „zapiskach” i projektach Nowosielskiego.

W ramach jednego biletu na wystawy czasowe, w tym samym dniu można zobaczyć także drugą wystawę czasową w MAW pt. "Apokalipsa".
Obie wystawy są otwarte do 29 września 2019.

Produkcja

Ewa Zalewska - kurator wystawy, Muzeum Ikon w Supraślu

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły oraz termin rozpoczęcia sprzedaży wejściówek można sprawdzić bezpośrednio na stronie ewejsciowki.pl