Wystawa czasowa: "Kobiety z pastorałami"

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

Wystawa przygotowana z inicjatywy Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich.

Fundacja otrzymała w darze od spadkobierczyń lwowskich benedyktynek – sióstr benedyktynek z Wołowa, 11 obrazów ksień z XVIII i XIX w.

Obrazy po 1945 r. zostały przewiezione do Polski. Ponad 70 lat zwinięte w rulon przeleżały na klasztory strychu. Z inicjatywy Fundacji, dzięki pozyskanym funduszom 7 obrazów przeszło gruntowną konserwację, którą przeprowadziła Jolanta Pollesch. Kolejne 4 obrazy z kolekcji są aktualnie poddawane badaniom i oczekują na konserwację. Na ekspozycji można oglądać na wydrukach ich stan obecny.

Portrety ksień benedyktynek ormiańskich są nieocenioną pamiątką tamtych lat, ale również wspaniałą kolekcją portretów lwowskiej szkoły z okresu XVIII do XX wieku.

Rzeczą bardzo cenną pokazywaną na wystawie jest autentyczny pastorał, którym posługiwały się ostatnie ormiańskie ksienie, wypożyczony dzięki uprzejmości ss. Benedyktynek z Wołowa.

Prezentujemy także ornat czerwony z 1 poł. XVII w., który pochodzi prawdopodobnie z zasobów szat liturgicznych Katedry Ormiańskiej we Lwowie. Ornat poddany był konserwacji.

Wystawę wzbogacają teksty przybliżające kulturą i dziedzictwo polskich Ormian, w tym historia kielicha z 1648 r. z katedry ormiańskiej, który obecnie znajduje się na wyspie Rugia. Ze względów na pandemię nie mógł być wypożyczony na tę wystawę.

Prezentujemy dokumenty i pamiątki po lwowskich benedyktynkach ormiańskich, jak modlitewnik, korespondencję ostatniej ksieni, sprawozdania, zeszyt uczennicy szkoły prowadzonej przez siostry.

Przygotowana została także 7 min. prezentacja zdjęć ukazująca stopień uszkodzeń portretów oraz efekty przeprowadzonej konserwacji.

Konserwacja obrazów była możliwa dzięki dotacjom celowym od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków.

Wystawa czasowa: Kobiety z pastorałami
Gdzie: Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, ul. Dziekania 1, Warszawa (Stare Miasto)
Godziny: wtorek- piątek: 12:00-18:00 || sobota-niedziela: 12:00 – 16:00

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły oraz termin rozpoczęcia sprzedaży wejściówek można sprawdzić bezpośrednio na stronie ewejsciowki.pl