Wystawa: Wrocławski Nowy Targ – rytm rozwoju średniowiecznego miasta

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

15

Zabytki pozyskane zostały podczas wykopalisk archeologicznych przeprowadzonych na placu Nowy Targ w latach 2010–2012.

Na wystawie pokazano zabytki będące świadectwem codziennego życia mieszkańców średniowiecznego Wrocławia, od noszonych przez nich ubiorów i biżuterii, użytkowanych sprzętów, wyposażenia siedzib mieszkalnych, poprzez codzienne rozrywki, aż po religię i kulturę symboliczną, uzbrojenie, oporządzenie jeździeckie, przybory do pisania, przybory toaletowe. W trakcie badań na Nowym Targu natrafiono na bardzo liczne ślady aktywności kupieckiej: monety, odważniki, wagi, pojemniki na monety. Z tego placu wyruszały w średniowieczu pielgrzymki, czego dowodzić może znaczna liczba odkrytych dewocjonaliów oraz znaków pielgrzymich.
Plac Nowy Targ to miejsce w średniowiecznym Wrocławiu tętniące życiem. Jedna z centralnych części miasta, gdzie krzyżowały się szlaki komunikacyjne pomiędzy Zachodem a Europą Środkową, oraz pośrednio Północną i Wschodnią.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl