Wystawa "Wolność w powinowactwie sztuk"

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

-
Dom Kultury "Podgórze" w Krakowie
Sokolska 13
30-510 Kraków
wstęp wolny

Wystawa prac Halszki Podgórskiej-Dutki.