Wystawa "Wolność w powinowactwie sztuk"

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Wystawa prac Halszki Podgórskiej-Dutki.