Wystawa: Witold Węgrzyn. Nieuchwytna materialność

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

1

Każde zdjęcie jest czymś więcej niż tylko istniejącą materialnie kartką papieru pokrytą światłoczułą substancją. I autor, i odbiorca mogą uczynić z fotografii wehikuł własnych obserwacji, emocji, refleksji. Mogą w fotografii kodować i dekodować zmieniające się w czasie znaczenia. Materialność fotografii staje się więc nośnikiem czegoś, co materialne nie jest, a tym samym wymyka się prostym opisom, staje się nieuchwytna. Doskonale widać to w twórczości Witolda Węgrzyna.
Węgrzyn od początku swojej fotograficznej działalności analizuje naturę fotografii, jej artystyczne możliwości i granice. Swobodnie korzysta z repertuaru typowych fotograficznych środków wyrazu – podwójnej ekspozycji, perspektywy, kadrowania i wykorzystania negatywu. Jednak tym, co czyni jego fotografie wyjątkowymi, jest umiejętne posługiwanie się stylistyką typową dla malarstwa, grafiki czy rzeźby. W jego ujęciu fotografia staje się interdyscyplinarną przestrzenią poszukiwań i eksperymentów, a każde zdjęcie to środek poetyckiego wyrazu. Artysta niekiedy skupia się na jednym motywie i fotografuje go na różne sposoby: dokumentuje, wprowadza elementy iluzji lub bezpośrednio ingeruje w odbitkę. Witold Węgrzyn twórczo wykorzystując „błędy” fotograficzne: prześwietlenie, niedoświetlenie czy zadrapania, pyta nieustannie o istotę fotografii. Nie daje jednak gotowych odpowiedzi.
Wystawa w Gdańskiej Galerii Fotografii jest pierwszą tak obszerną i przekrojową prezentacją artystycznego dorobku znakomitego fotografa – od jego debiutu na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, do dziś. Część z prac zostanie pokazana publiczności po raz pierwszy. Sto fotografii wybranych na wystawę dokumentuje bogactwo tematyki i różnorodność artystycznych strategii Węgrzyna. Na wystawie zostaną pokazane oryginalne odbitki autorskie, także te, które zostały wykonane w technikach szlachetnych.
Maja Bieńkowska

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.mng.gda.pl