Wystawa. Spacerem po Lwowie

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Kolejna odsłona spotkań ze sztuką w Galerii MOK. Tym razem zapraszamy do Lwowa widzianego oczami jego mieszkańca – artysty malarza Jurija Syczewa-Hlazuna. Artysta ukończył Lwowską Narodową Akademię Sztuki, przez wiele lat zajmował się witrażownictwem, następnie zajął się malarstwem i grafiką artystyczną. Pracuje w wielu technikach i różnorodnej tematyce, tj. psychologiczny portret, spokojny pejzaż czy malarstwo symboliczne
i surrealistyczne. Prace artysty były prezentowane na wielu wystawach m.in. na Ukrainie i w Polsce.
Dzieła te znajdują się w prywatnych kolekcjach na całym świecie (na Ukrainie, w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Australii, czy Izraelu).
W Galerii MOK zaprezentowane zostaną malarskie pejzaże lwowskie artysty, pełne wyszukanego koloru i światła, w których można wyczuć inspirację impresjonizmem oraz graficzne panoramy.

Podczas wernisażu odbędzie się również panel dyskusyjny, połączony z prezentacją książki i projekcją filmu o lwowskich artystach:
- prof. dr hab. Stanisław S. Nicieja - „Lwowski Łyczaków - słynna europejska nekropolia”,
- prof. UŚ dr hab. Zygmunt Woźniczka – „Znaczenie kresów wschodnich w dziejach Polski”,
- mgr Antoni Wilgusiewicz - „Lwów i jego główne zabytki”.
W trakcie trwania wystawy odbędą się warsztaty historyczne dla młodzieży (listopad 2017) - serdecznie zapraszamy!

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.facebook.com