Wystawa „Sobiescy-zachowane w dźwiękach”

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

7

Wystawa „Sobiescy-zachowane w dźwiękach” ma na celu przypomnienie i przybliżenie szerokiemu gronu odbiorców, działalności małżeństwa Jadwigi i Mariana Sobieskich – wybitnych polskich muzykologów, autorów dorobku naukowego o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju polskiej etnomuzykologii, należących do grona inicjatorów oraz organizatorów powojennej ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego, której zadaniem było utrwalenie jak najpełniejszego obrazu polskiej muzyki tradycyjnej. Jadwiga Sobieska czynnie uczestniczyła w tworzeniu szydłowieckiego muzeum. Była jednym z autorów scenariusza pierwszej wystawy stałej Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych. Wystawa czasowa „Sobiescy- zachowane w dźwiękach” zaprezentuje nie tylko dorobek naukowy i rezultaty pracy badawczej i terenowej Jadwigi i Mariana Sobieskich, ale także kolekcję zgromadzonych przez nich instrumentów, które znajdują się w zbiorach muzeum. Wystawa pozwoli również na upowszechnienie i udostępnienie szerokiemu gronu zwiedzających archiwalnych materiałów etnograficznych i etnomuzykologicznych – fotografii i nagrań dokumentujących polski folklor muzyczny dzięki współpracy z Instytutem Sztuki PAN. Na wystawie prezentowane będą również eksponaty użyczone z: Muzeum Instrumentów Muzycznych – Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu, Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie oraz Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Wystawa została zorganizowana w ramach projektu „Sobiescy – zachowane w dźwiękach”, realizowanego przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie muzeuminstrumentow.pl