Wystawa "Made in Britain i …on making"

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

8

Wystawy Made in Britain i …on making to część multidyscyplinarnego projektu stanowiącego prezentację sztuki brytyjskiej, która powstała w XXI wieku. Kuratorzy pierwszej z nich – Ann McNay, Robert Priseman i Małgorzata Ruszkowska-Macur – wybrali 132 prace z The Priseman Seabrook Collection, reprezentujące malarstwo, rysunek i grafikę. To pierwsza w Polsce prezentacja tej niezwykle ciekawej kolekcji. Z kolei przygotowana przez Sian Bonell we współpracy z Małgorzatą Taraszkiewicz-Zwolicką wystawa …on making jest prezentacją 44 fotografii dziewięciu autorek.

W ramach projektu odbędzie się kilka wydarzeń towarzyszących wystawom – konferencja naukowa, zajęcia i warsztaty edukacyjne, katalog wystawy Made in Britain oraz publikacja dokumentująca wystawę …on making.

Wystawa Made in Britain jest pierwszą w Polsce prezentacją niezwykle ciekawej prywatnej kolekcji The Priseman Seebrook Collection. Robert Priseman i jego żona Ally Seabrook zaczęli ją tworzyć w 2014 roku. Świadomi renesansu tradycyjnego środka wyrazu, jakim jest malarstwo, wybrali właśnie tę dziedzinę sztuki jako fundament własnej kolekcji. Skupili się na sztuce tworzonej w Wielkiej Brytanii od 2000 roku, niemniej w odniesieniu do grafik, rysunków i akwareli rozszerzyli kryterium czasu powstania dzieł o XX wiek. W rezultacie powstała kolekcja będąca ciekawą prezentacją aktualnych tendencji i postaw artystycznych brytyjskich twórców.

O tym, jak wyjątkową wartość mają dzieła wchodzące w skład kolekcji, świadczą nazwiska i talent ich twórców. Tracy Emin – nominowana do Nagrody Turnera, jedna z zaledwie dwóch kobiet z tytułem profesorki rysunku w Royal Academy od Art oraz jedna z najbardziej wpływowych kobiet Wielkiej Brytanii. David Hockney – członek Royal Academy of Art, w latach 60. związany z ruchem pop-art, uważany jest za jednego z najbardziej znaczących artystów brytyjskich. Alisson Pilkington – malarka, która znalazła się w gronie 100 najbardziej wpływowych i ekscytujących twórców początku XXI wieku, przedstawionych przez Kurta Beersa w jego obszernej książce 100 Artists of Tomorrow. Ehryn Torrel, Marry Webb, Paula McArthur, Nicholas Middleton i Simon Burton to laureatki i laureaci międzynarodowych konkursów, zdobywczynie i zdobywcy nagród na międzynarodowych wystawach. Cathy Lomax jest nie tylko malarką zainteresowaną symboliką kultury masowej, ale także wraz z Alexem Michonem prowadzi uznaną Transition Gallery.

Wiele prezentowanych prac sytuuje się na pograniczu abstrakcji i figuracji, w innych odnajdziemy połączenia malarstwa, fotografii, kolażu z techniką 3D. Niektóre prace świadczą o tym, że już sam wybór środków i formy był częścią procesu twórczego, refleksją nad malarstwem jako medium. Philip Tyler skupia się na wzajemnej relacji między materią obrazu a jego potencjałem w kreowaniu iluzji. Ian Andrews i Paul Galyer znajdują inspiracje w pracach dawnych mistrzów, prowadzą dialog z narracjami z przeszłości. Na rozważaniach nad ludzkim doświadczeniem, intymnością i bliskością w relacjach koncentruje się twórczość Ruth Callland, Jeffreya Dennisa oraz Silvi Jacobi – artystów, którzy wykorzystują fotografię historyczną oraz dokumenty z archiwów rodzinnych i poddają je estetycznej transformacji. Susie Hamilton szkicuje sceny z życia i sprowadza ludzkie postaci do istot zmutowanych. Dla Enzo Marry’ego ważna jest tekstura, która nadaje jego obrazom dodatkowego wymiaru. Prawie wszystkie prace Phila Illingwortha są eksperymentalne. Artysta stara się przesuwać granice definicji dzieła malarskiego – wykorzystuje różne techniki, bawi się skalą i formą, aby, jak mówi, „malować w ulubionym 3D”.

Wystawa …on making stanowi obraz współczesnej brytyjskiej fotografii. Pokazane prace to z jednej strony wyraz postaw wynikających z osobistych dociekań artystek nad tożsamością narodową w kontekście zjawiska wielokulturowości i fali imigracji (Maryam Wahid), z drugiej – efekt rozważań o miejscu człowieka w naturze (Fleur Olby) oraz jego kondycji wynikającej ze społecznego uwikłania w stereotypy i narzucane systemy religijne (Flannery O’kafka), a także głęboko zakorzenione w zachodnioeuropejskiej narracji mitologii (Cheryl Newman). Artystki tworzą katalogi wspomnień i budują je z rejestrowanych obrazów zastanej rzeczywistości (Phoebe Kiely) lub wrażeń skrzętnie i precyzyjnie przekładanych na fotograficzny obraz w zaciszu ciemni fotograficznej (Dafta Talmor). Podejmują najnowszy dialog z medium, wychodzą poza jego ramę, zapisują performance, rejestrują ruch i kreację (Sian Bonnell), analizują kontekst ciała – przedmiotu – miejsca, aby odkrywać integrujące bohaterów relacje (Eleonora Agostini). Wszystkie te wątki można również znaleźć w fotografiach Lydii Goldblatt, dla której fotografia jest zarówno środkiem poetyckiego wyrazu, jak i narzędziem analizy symboliki cyklu życia.
Fotografie wybrane na tę wystawę to prezentacja dziewięciu mocnych głosów wypowiedzianych we współcześnie najbardziej utylitarnym medium. Wszystkie artystki są świadome swego miejsca w czasie i przestrzeni i są kosmopolityczne w swej sztuce.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.mng.gda.pl