Wystawa „100 lat Niepodległości. 100 lat Niepodległej Kultury. 1918 – 2018”

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

WYSTAWA 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI – 100 LAT NIEPODLEGŁEJ KULTURY, 1918-2018

Wystawa poświęcona kulturze budowanej, rozpowszechnianej i utrwalanej przez pomorskie Uczelnie Wyższe. Ekspozycja stanowi plastyczny efekt międzyuczelnianej inicjatywy dedykowany do eksponowania kolejno, w każdej Uczelni województwa pomorskiego. Wystawa, prezentująca temat niepodległości z archiwaliów zbiorów bibliotecznych i kolekcjonerskich zgromadzonych przez pomorskie uczelnie, powstała w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Wydarzenia sprzed stu lat stały się okazją do ukazania różnego podejścia do tematu, zrealizowanego w uczelniach wyższych i akademiach: Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Akademię Pomorską w Słupsku, Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Akademię Morską w Gdyni, Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdańskie Seminarium Duchowne, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej, Politechnikę Gdańską oraz Uniwersytet Gdański.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.amuz.gda.pl