WYKŁAD ONLINE | BudujeMY. Wykład Krzysztofa Mordyńskiego: Hiroszima - miasto wokół Parku Pokoju

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

Hiroszima - miasto wokół Parku Pokoju.
Hiroszima została zniszczona 6 sierpnia 1945 r. przez bombę atomową zrzuconą z amerykańskiego bombowca Enola Gay. Kolejny atak atomowy przeprowadzony trzy dni później na Nagasaki doprowadził do szybkiej kapitulacji Japonii.

Świadomość, że ludzkość osiągnęła techniczną możliwość niszczenia życia na niespotykaną wcześniej skalę spowodowała, że odbudowa Hiroszimy stała się również symbolicznym sprzeciwem wobec broni atomowej. W centrum miasta, gdzie spadła bomba, urządzono Park Pokoju. Decyzja ta stanowiła wyzwanie dla urbanistów, którzy wokół tego specyficznego pomnika musieli zaprojektować nowoczesną, sprawnie działającą metropolię.

Prowadzący: Krzysztof Mordyński
absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant Instytutu Sztuki PAN, kustosz w Muzeum UW, autor wystaw muzealnych, zajmuje się historią urbanistyki i architektury, ze szczególnym uwzględnieniem okresu realizmu socjalistycznego w Warszawie.

https://ciz.muzeumwarszawy.pl/wydarzenia/budujemy-hiroszima-miasto-wokol-parku-pokoju/

Czas trwania spektaklu: 75 minut

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły oraz termin rozpoczęcia sprzedaży wejściówek można sprawdzić bezpośrednio na stronie ewejsciowki.pl