WYKŁAD: Historyczny kontekst społecznego zaangażowania teatru muzycznego w Polsce i na świecie

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Wykład poprowadzony zostanie w dwóch częściach przez dr. Jacka Mikołajczyka, który poruszy kwestię teatru muzycznego na naszym rodzimym gruncie i dr. Daniela Wyszogrodzkiego, który zapewni kontekst społecznego zaangażowania w teatrze amerykańskim.

Musical, czy – szerzej, amerykański teatr muzyczny – w swojej nowoczesnej formie, niemal od początku, czyli od lat po I wojnie światowej, umocowany był w kontekście społecznym. Nie było to oczywiście regułą, ani nie dotyczyło całego gatunku, jednak wybitne, ponadczasowe spektakle, często poruszały sprawy podziałów rasowych czy nierówności.

Dzieje polskiego musicalu i musicalu w Polsce to – wbrew pozorom – historia interwencji. Najważniejsze, znaczące tytuły musicalowe korespondowały z historycznymi wydarzeniami, które kształtowały obraz kolejnych dziesięcioleci drugiej połowy XX wieku oraz wieku następnego. W swoim wykładzie chciałbym skupić się na tych właśnie tendencjach – na zdolności musicalu, w tym polskiego, do komentowania rzeczywistości i współuczestniczenia w społeczno-kulturowym dyskursie.

Projekt realizowany jest w ramach XII edycji Festiwalu Nowa Siła Kuratorska – inicjatywy studentek i studentów trzeciego roku Wiedzy o Teatrze Katedry Teatru i Sztuki Mediów na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kuratorki projektu: Nikola Nowak, Anna Winkler
____
Wydarzenie współfinansowane ze środków budżetowych:
Miasta Poznania, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
#poznanwspiera
_____
Organizatorzy:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stowarzyszenie Wspólne

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.facebook.com