Wygrać Polskę czyli „Cud nad Wisłą”. Grudziądz w 1920 roku w dobie wojny o granice i niepodległość

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiło wyniki naboru w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. Wśród pozytywnie rozpatrzonych projektów znalazł się wniosek Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu. Ponadto działania w ramach projektu dofinansowane zostały z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz gminy miasto Grudziądz. Tytuł złożonego projektu: Wygrać Polskę czyli „Cud nad Wisłą”. Grudziądz w 1920 roku w dobie wojny o granice i niepodległość

PROGRAM WYDARZEŃ:

15 sierpnia - dystrybucja okolicznościowej "Jednodniówki" - broszury z przedrukiem informacji prasowych na temat Bitwy Warszawskiej, walk polsko-bolszewickich w okolicach Grudziądza oraz programem wydarzeń realizowanych w ramach projektu / Rynek Główny, Muzeum

15 sierpnia, godz. 12.00 - upamiętnienie miejsc pamięci ofiar wojny polsko-bolszewickiej w Grudziądzu / Fundacja na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej / Cmentarz Garnizonowy

28 sierpnia-14 września - prezentacja wystawy plenerowej „Bitwa Warszawska - stulecie zwycięstwa. Grudziądz w dobie wojny polsko-bolszewickiej” / Rynek Główny

12 września, godz. 12.00-17.00 - inscenizacja historyczna „Przyfrontowy szpital w czasie wojny polsko-bolszewickej” / Błonia Nadwiślańskie

12 września, godz. 18.00 - koncert „Muzyczna podróż ku wolności. Wolność! Śpiewam i rozumiem!” / Contrapunkt, Sweet Accordion / Dziedziniec Muzeum

25 września, godz. 17.00 - wykład „W obronie Ostrobramskiej, pod sztandar Orła i Pogoni!” / Łukasz Ciemiński / Gmach Główny Muzeum

29 września, godz. 17.00 - wernisaż wystawy „Rok 1920 w zbiorach Mariana Sołobodowskiego w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej” wraz ze spektaklem słowno-muzycznym przygotowanym przez uczniów SP nr 16 w Grudziądzu / Gmach Główny Muzeum

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie muzeum.grudziadz.pl