Władysław Luciński - malarstwo i grafika - wystawa

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

-
Muzeum Miejskie w Zabrzu/Galeria Sztuki Café Silesia
3 Maja 6
41-800 Zabrze
3

Jego prac nie można pomylić z żadnym innym artystą. Malarstwo Władysława Lucińskiego ma niepowtarzalną duchową atmosferę wypływającą z jego moralizatorskiej postawy wobec życia, oceniania świata, piętnowania jego niedoskonałości i ułomności. Luciński to artysta wszechstronny. Stosował różnorodne techniki artystyczne: temperę, akwarelę, malarstwo olejne. Wykonywał rzeźby w drewnie. Tworzył także grafiki, głównie linoryty, a wśród nich ekslibrisy. W ciągu ponad 40 lat aktywności twórczej stworzył około 800 obrazów i 300 grafik. Jego prace znajdują się w zbiorach kilkunastu placówek muzealnych, jak i w kolekcjach prywatnych. Muzeum Miejskie w Zabrzu posiada jedną z trzech największych (45 pozycji) muzealnych kolekcji prac tego artysty. Prezentowana wystawa powstała w oparciu o zbiory własne Muzeum Miejskiego w Zabrzu.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.muzeum-miejskie-zabrze.pl