Wernisaż Wystawy Drogi do niepodległości. „Odważmy się być wolnymi"

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Na wystawie zaprezentowane zostaną dokumenty, fotografie, obiekty artystyczne obrazujące starania osób, grup społecznych, formacji paramilitarnych działających na przestrzeni od początku dwudziestego wieku do chwili uzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Ekspozycję zilustrują materiały archiwalne pochodzące z Centralnego Komitetu Obywateli Królestwa Polskiego w Rosji, Centralnego Komitetu Obywateli w Warszawie, Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego oraz Kancelarii Cywilnej Naczelnika Państwa.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie zamek.szczecin.pl