Warsztaty taneczne dla dzieci "Na ludową nutę"

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

6

W programie: Zasiali górale, czyli tańce śląskie.

„Na ludową nutę” to cykl spotkań warsztatowo-edukacyjnych, związanych z poznawaniem folkloru i obyczajów własnego narodu. Projekt wpisuje się w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Poprzez taniec, muzykę i śpiew, chcemy wzbudzić u dzieci nie tylko poczucie własnej tożsamości narodowej, ale także ciekawość i otwarcie na otaczający świat. Podczas zajęć, dzieci będą miały okazję przyjrzeć się tańcom i strojom ludowym, wziąć udział w warsztatach tanecznych, plastycznych czy wokalnych oraz posłuchać ciekawych legend i opowieści na temat wybranego regionu Polski.
Każde spotkanie dotyczyć będzie jednego tańca narodowego lub grupy tańców ludowych, charakterystycznych dla danego obszaru Polski. Mając świadomość, że folklor rzadko pojawia się w programach edukacyjnych szkół serdecznie zapraszamy dzieci z klas I-III szkół podstawowych.
Za program cyklu „Na ludową nutę” odpowiadają: Kinga Kużdżał, prowadząca i wieloletni pedagog Studia Baletowego Opery Krakowskiej oraz Piotr Krajewski i Alicja Kapusta, absolwenci Studia.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.opera.krakow.pl