Warsztaty Filmowe Studio Filmu „Filmagia” Wykręć Z Nami Film!

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Warsztaty Filmowe Studio Filmu „Filmagia” Wykręć Z Nami Film! – to zajęcia przygotowujące do realizacji krótkich form filmowych. Skierowane do wszystkich już zainteresowanych tematyka filmową, ale także tych, którzy chcą dopiero poznawać filmowy język. Warsztaty adresowane są do studentów, a w sposób szczególny do biorącej udział w różnorodnych konkursach filmowych młodzieży licealnej, która chciałaby zdobyć podstawowe informacje potrzebne do realizacji filmu. Zajęcia dla młodzieży w wieku od 16 do 23 lat.

Tematy spotkań:

1. Od pomysłu do scenariusza; od scenopisu do scenorysu.
2. Co to znaczy „mówić językiem filmu” i „opowiadać obrazem”?
3. Przygotowanie do realizacji i scenariusz reżyserski.
4. Budżet – warto mieć, ale…
5. Sprzęt na planie – co zabrać ze sobą koniecznie.
6. Widać i słychać, czyli praca nad warstwą wizualną i dźwiękową.
7. Realizacja etiud.
8. Montaż.
9. Podsumowanie naszej pracy. Prezentacja etiud.

Kontakt: tel. 12 430 50 90, filmagia@onet.pl
Prowadzenie: Sylwia Szczepańska-Horoszko
Miejsce: SCKM, ul. Wietora 15
Termin zajęć: poniedziałki, godz. 16.45