Warsztaty dla seniorów: Żelazowa Wola w muzyce

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Miejsce urodzenia Chopina jest obecne w historii muzyki, na okoliczność odsłonięcia pierwszego pomnika Chopina na ziemiach polskich powstała kantata Nad Utratą, rzeką przebiegającą przez wieś, autorstwa Zygmunta Noskowskiego. Innym dziełem powstałym na jej cześć jest poemat symfonicznym Siergieja Lapunowa Żelazowa Wola powstały w setną rocznicę urodzin Chopina, który stanie się przyczyną do poznania elementów dzieła muzycznego. Czym jest gatunek muzyczny i jakie cechy posiada poemat symfoniczny oraz na czym polega programowość muzyki? W trakcie warsztatu przybliżymy podstawowe zasady dyrygowania oraz zaprosimy do stworzenia dzieł malarskich zainspirowanych muzyką.
Przed warsztatami odbędzie się oprowadzanie pod wystawie czasowej Nowoczesność i tradycja. Park-pomnik w Żelazowej Woli.
14.03, g. 14.00 WSTĘP WOLNY

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.facebook.com