Warsztaty dla grup osób z autyzmem i grup integracyjnych

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Muzeum Wojska w Białymstoku realizuje projekt edukacyjno-kulturalny skierowany do osób z autyzmem. Przygotowana została specjalna oferta warsztatów, zaprojektowanych z myślą o tym odbiorcy. Proponowane tematy zajęć są oparte o tematykę muzealnych wystaw. Celem autorów było stworzenie warunków do zdobywania pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą. Udział w warsztatach ma także pozwolić na twórczy kontakt z obiektami muzealnymi, rozwijanie czynności poznawczych i świadomości historycznej odbiorców. Prowadzone są zapisy grup osób z autyzmem oraz grup integracyjnych. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Działanie jest realizowane w ramach projektu „Autyzm bliżej. Dostosowanie oferty edukacyjnej i kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku do potrzeb osób z autyzmem”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Odbiorcy: Wszystkie warsztaty są skierowane do trzech grup wiekowych: dzieci, młodzieży oraz dorosłych ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera, w tym do grup integracyjnych.

Prowadzenie: edukatorzy Muzeum Wojska w Białymstoku

Czas trwania zajęć: 45 min.
Liczba uczestników: do 30 osób
Rezerwacja: https://mwb.com.pl/rezerwacja/ lub telefonicznie: 536 123 424.

Na zamówienie możliwa realizacja warsztatów w siedzibie zamawiającego. Oferta bezpłatna. Rezerwacje wyłącznie pod nr tel. 536 123 424.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.mwb.com.pl