Warszawska Scena Opowieści: ,,Król Orfeusz”

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

Łukasz Szypkowski – opowiadanie, śpiew
Emilia Raiter – harfa, śpiew
Wydarzenie dla dzieci od 12 roku życia.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły oraz termin rozpoczęcia sprzedaży wejściówek można sprawdzić bezpośrednio na stronie ewejsciowki.pl