Walizka pełna książek. Warsztaty artystyczne dla dzieci

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

„Walizka pełna książek. Warsztaty artystyczne dla dzieci” jest 17. wersją organizowanego od 2004 roku projektu „Z książką na walizkach”.
Beneficjentami projektu są dzieci w wieku 8-12 lat, zagrożone wykluczeniem bezpośredniego uczestnictwa w kulturze, zamieszkujące tereny Dolnego Śląska o małym potencjale kulturalnym i znacznie oddalone od dużych ośrodków życia kulturalnego. Zadanie będzie realizowane wspólnie z bibliotekami gminnymi lub szkolnymi oraz przy współpracy z twórcami literatury dziecięcej i wydawcami. Pięciu autorów - animatorów czytelnictwa, odwiedzi w dniach 13 września – 12 października 20 miejscowości. Każdy twórca odwiedzi 4 miejscowości. Dzieci uczestniczące w projekcie spotkają się z twórcą na specjalnie przygotowanych w tym celu warsztatach literacko-artystycznych oraz otrzymają od organizatorów jego książkę z autografem. Edukacyjne działania w ramach zadania mają na celu uświadomić społeczności lokalnej, że biblioteka jest ważnym ośrodkiem życia kulturalnego. Elementem projektu będzie skierowany do miejscowych dzieci konkurs plastyczny pt. "Książka z mojej walizki". Finalnym efektem konkursu będzie wystawa wyróżnionych prac. Organizatorzy przygotowali również edukacyjną broszurę pt. „Walizka”, która będzie rozprowadzana wśród uczestników warsztatów, a także będzie dostępna w bibliotekach lokalnych dla innych jej użytkowników. Autorami tekstów do „Walizki” są autorzy zaproszeni do projektowych działań. Oprócz tego w broszurze znajdują się także krótkie opisy walorów turystycznych poszczególnych miejscowości, w których odbędą się warsztaty. Dzieci otrzymają także szereg gadżetów promujących uczestnictwo w kulturze.

Rezultat projektu to zwiększenie świadomości dzieci, dlaczego warto czytać książki i dlaczego warto być aktywnym czytelnikiem odwiedzającym lokalną bibliotekę publiczną lub szkolną.

 

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.wbp.wroc.pl