W te dni zgiełkliwe, płomienne i oszałamiające, przenoszę się myślą

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

W ramach wystawy zatytułowanej „W te dni zgiełkliwe, płomienne i oszałamiające, przenoszę się myślą" postanowiliśmy przyjrzeć się młodemu polskiemu malarstwu i odszukać to, co naszym zdaniem, najciekawsze. Zaprosiliśmy do udziału ponad trzydziestu twórców, których malarstwo nie angażuje się w krytycyzm czy ironię wobec rzeczywistości społecznej, dalekie jest tendencjom postartystycznym i aktywistycznym. Zebrane obrazy z ostatnich lat nawiązują wizualnie i tematycznie do nurtu symbolistycznego, surrealistycznego, ekspresyjnego czy dekadenckiego. Historyczne odniesienia artyści łączą jednak ze współczesnymi motywami ze świata gier, seriali czy popkultury, traktowanymi w sposób postironiczny i emocjonalny. Poszczególne obrazy tworzą hybrydyczne, oniryczne, senne światy. Wśród prac widać wyraźnie zainteresowanie takimi tematami jak mitologia, baśń, wątki wanitatywne, magia czy psychodelia.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie fb.me