W DKKP „Globtrotter”: Odkryjmy Białoruś

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny
Dyskusyjny Klub Książki Podróżniczej „Globtrotterzapraszana na spotkanie „Odkryjmy Białoruś”.

Spotkanie z wrocławską podróżniczką i historyczką sztuki Agnieszką Drobną, która opowiadać będzie o swojej podróży po zachodniej Białorusi szlakiem zabytków o wielkim znaczeniu dla historii Polski lub dawnej Rzeczpospolitej, niezależnie od ich stanu zachowania.

Białoruś to sąsiedni kraj, a przecież tak mało o nim wiemy. Może być (choć nie tylko) celem wyprawy sentymentalnej, do rodowych siedzib najznamienitszych rodów magnackich dawnej Rzeczypospolitej w Nieświeżu lub Mirze czy mickiewiczowskiego Zaosia i Nowogródka. Współczesna Białoruś to kraj pełen kontrastów i zaskakujących niespodzianek.
Informacja o wydarzeniu pochodzi z serwisu DOKiS. Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.dokis.pl