V Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…”

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

V Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” zostanie rozstrzygnięty podczas wernisażu prac malarskich i rysunkowych w Płockiej Galerii Sztuki przy ulicy Sienkiewicza 36 w dniu 25 listopada 2016 roku o godzinie 12.00. Prezentowane będą prace nagrodzone i wyróżnione, nadesłane przez uczniów średnich szkół plastycznych z Polski oraz Czech, Litwy, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Uroczystość wręczenia nagród poprzedzi koncert Krzysztofa Kralki i Dariusza Petery – lidera Fusion Generation Project .

W konkursie uczestniczy uzdolniona plastycznie młodzież krajów Europy Środkowej, która może wiązać swą przyszłość zawodową i artystyczną z problematyką tak ważną dziś i atrakcyjną, jak na przykład waloryzacja europejskiego krajobrazu kulturowego i jej wykorzystanie w projektach zagospodarowania przestrzennego, restauracja publicznej przestrzeni parkowej i ogrodowej, okolicznościowa dekoracja w przestrzeni miejskiej i wiejskiej, oprawa wizualna i ekspozycja produktów krajowych i międzynarodowych wystaw ogrodniczych, rolniczych i leśnych, projektowanie ogrodu we wnętrzu ogólnodostępnym, komponowanie ogrodów na powierzchniach architektonicznych.

Inspiracją konkursu jest słynna kompozycja „Pamiętajcie o ogrodach” wybitnego polskiego poety, dramaturga, satyryka i piosenkarza Jonasza Kofty (1942-1988).  Uczestnik nadsyła maksymalnie dwie prace (malarskie lub rysunkowe), wykonane w technice dowolnej, o wymiarach max. 100x70 cm (B1), min. 30x20 cm (A4).

Organizatorem konkursu jest I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku (rok założenia 1993, posiada uprawnienia szkoły publicznej) i skupione w nim środowisko artystyczne uczniów i pedagogów. Szkoła współpracuje z  renomowanymi warszawskimi uczelniami –Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego (Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu) oraz Akademią Sztuk Pięknych (Wydział Malarstwa). Jury konkursu stanowią wybitni polscy i zagraniczni uczeni i artyści, powołani przez Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku jest jedną z najlepszych szkół artystycznych w Europie Środkowej, dlatego też organizowany przez nią konkurs cieszy się otrzymywanym rokrocznie patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to „wyróżnienie honorowe [...] dla najważniejszych wydarzeń kulturalnych [...] mających wyjątkowe znaczenie dla kultury polskiej i ochrony dziedzictwa narodowego, wysoki poziom organizacyjny i artystyczny, ustaloną renomę, zasięg międzynarodowy [...]” (art. 1 i 2 „Regulaminu przyznawania honorowego patronatu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub jego członkostwa w komitecie honorowym”).

Krajowy patronat honorowy sprawują od I edycji: Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Starosta Powiatu Płockiego i Prezydent Miasta Płocka.

Międzynarodowy patronat honorowy od I edycji obejmują: Ambasador Republiki Czeskiej, Ambasador Republiki Słowackiej, Ambasador Węgier i Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Pokłosiem V Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” będzie dostępny w dniu wydarzenia folder wystawy oraz kalendarz na rok 2017 z reprodukcjami prac nagrodzonych i wyróżnionych.

www.szkolylogos.edu.pl

www.facebook.com/szkolylogos

Wstęp do Płockiej Galerii Sztuki w Płocku na koncert i wernisaż wolny

Kultura Dostępna objęła patronat medialny nad tym wydarzeniem.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.szkolylogos.edu.pl