Turniej szachowy z okazji rocznicy Bitwy pod Grunwaldem 1410 r.

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Celem turnieju jest promocja gry w szachy oraz wyłonienie najlepszej drużyny „Bitwy pod Grunwaldem”. Turniej przeznaczony jest dla wszystkich chętnych, niezależnie od poziomu gry. W turnieju uczestniczyć mogą drużyny złożone z 3 do 5 osób, drużynę tworzyć może rodzina, grupa kolegów, firma, klub szachowy, itp.
Dodatkowych informacji udziela Tadeusz Popis, trener sekcji szachowej przy MOK Józefów: tel. 505 381 209.
Miejsce: Klub Hydrofornia.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.mokjozefow.pl