TRADYCJE WIELU KULTUR – spotkanie 4 pt "Chiny" - DBP

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

TRADYCJE WIELU KULTUR – Chiny

Z cyklu „Tradycje wielu kultur”
Wstęp wolny!
Szczegółowe informacje 
pod nr tel.: 71 335 22 53
23-05-2019 (Czwartek)
godz. 17:00 -
Sala im. Tadeusza Mikulskiego, III piętro
 

 

ZIEMIĘ MOJĄ ZNAM = LA TERON MIAN MI KONAS
 
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z chińskim esperantystą Liu Jian-guo. Prelekcja przygotowana została w oparciu o subiektywne spojrzenie autora na rozwój i zmiany historyczno-społeczno-kulturowe Chin. Liu Jian-guo, prezentując wiekową cywilizację, historię i kulturę swojego kraju, podzieli się też swoimi przeżyciami, osiągnięciami oraz doświadczeniami, które go zmieniły. Autor spróbuje również odpowiedzieć na pytanie: Czy socjalistyczny system jest koniecznym wyborem rozwoju Chin?
 
Liu Jian-guo – filozof, esperantysta, wykładowca języka esperanto, kierownik Instytutu Turystyki w Hefei, kierownik Chińskiego Instytutu Języka Esperanto.
 
Tłumaczenie na język polski Małgorzata Komarnicka – interlingwista, tłumacz, metodyk języka esperanto, prezes Europejskiego Centrum Edukacji Międzykulturowej.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
► „Tradycje wielu kultur” to cykl spotkań poświęcony tradycjom innych narodów oraz zwyczajom panującym w odmiennych kulturach. Jego głównym celem jest propagowanie różnorodności i równości. Na prelekcje zapraszani są przedstawiciele różnych grup etnicznych i religii, którzy zaznajamiają słuchaczy ze swoimi obyczajami, poglądami czy wierzeniami.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Informacja o wydarzeniu pochodzi z serwisu DOKiS. Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.dokis.pl