To działa! Cykl warsztatów integracyjnych

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Kultura dostępna to kultura otwarta na ludzi. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zaprasza do udziału w wyjątkowym i w każdym swoim aspekcie pięknym i potrzebnym projekcie „To działa! Cykl warsztatów integracyjnych”. Taniec dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, muzyka i śpiew dla osób niesłyszących i niemówiących, sztuki wizualne dla osób niewidzących, teatr i animacja dla tych, którzy w najśmielszych swoich wizjach nie widzieli siebie na scenie.

Warsztaty teatralno-taneczne - lipiec - grudzień 2021
Prowadzenie: Joanna Sarnecka
Odbiorcy: os. z niepełnosprawnością intelektualną lekką / umiarkowaną oraz normatywne
Wiek: od 11 lat
Zakończenie: udział w spektaklu teatralno-tanecznym

Miniwarsztaty:

Taniec - 9-11 i 16-18 lipca 2021
Prowadzenie: Tatiana Cholewa
Odbiorcy: os. poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz normatywne
Wiek: od 15 lat

Animacja - 23-24 lipca 2021
Prowadzenie: Marta Pietruszka
Odbiorcy: os. z niepełnosprawnością intelektualną lekką / umiarkowaną oraz normatywne
Wiek: 4-12 lat

Sztuki wizualne - 4-6 i 9-11 sierpnia 2021
Prowadzenie: Żywa Pracownia
Odbiorcy: os. z dysfunkcją wzroku oraz normatywne
Wiek: od 18 lat

Muzyka - 12-15 sierpnia 2021
Prowadzenie: Dominika Feiglewicz
Odbiorcy: os. z dysfunkcją słuchu / mowy oraz normatywne
Wiek: 10-15 i 16-25 lat

Teatr - 20-24 września 2021
Prowadzenie: Natalia Dinges, Sylwia Hefczyńska-Lewandowska, Ada Świątek
Odbiorcy: os. z niepełnosprawnością intelektualną lekką / umiarkowaną oraz normatywne
Wiek: 11-20 lat

---

Zapisy (warsztaty bezpłatne): www.rckp.krosno.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.rckp.krosno.pl