Teatralnie ZaWIEŚeni

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

"Feeria" Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne zaprasza na pokaz spektaklu, zrealizowanego przez uczestników projektu "Teatralnie ZaWIEŚeni". W sposób szczególny skierowany jest on do młodzieży i wychowawców. Pokazy pozwalają poznać pracę metodą Teatru Forum, gdzie to publiczność decyduje, jak potoczą się losy bohaterów!

Uczestnicy programu "Teatralnie ZaWIEŚeni", podczas sześciodniowych warsztatów, poznali tajniki sztuki aktorskiej. Efektem wspólnych poszukiwań wokół problemów nurtujących młodzież i rozmaitych sposobów ich pokonania, jest spektakl Teatru Forum. To zaangażowana społecznie forma teatru, stworzona i opracowana przez brazylijskiego reżysera i pedagoga Augusto Boala. Spektakle Teatru Forum tym różnią się od tradycyjnych, że dają możliwość "dopisania" dalszego ciągu spektaklu lub jego zmiany poprzez interwencje widzów. Spektakle teatru Forum nie są tylko wydarzeniami artystycznymi, ale także okazją do rozwijania umiejętności społecznych uczestników, uczą skutecznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy, radzenia sobie z życiowymi trudnościami. Wspólna gra aktorów i widzów ma na celu przeobrażenie życia z takiego, jakie ono jest, w takie jakie może być w przyszłości. Nasz teatr oderwie się od sztuki i zbliży do życia.

Projekt "Teatralnie ZaWIEŚeni" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.