Sztuka Wrażliwości

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Sztuka Wrażliwości to cykl wydarzeń, warsztatów, webinarów o charakterze integracyjnym i edukacyjnym skierowany do dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu oraz ich rodzin i bliskich.

Ważnym punktem projektu są działania edukacyjne dla osób spoza środowiska osób neuroatypowych, zmieniające schematy myślenia o autyzmie poprzez przedstawienie osób autystycznych jako ludzi o szczególnej wrażliwości, stanowiących integralną część naszego społeczeństwa oraz dające przestrzeń w otaczającej nas rzeczywistości dla ich neuroróżnorodności.

W ramach projektu spotkamy się z samorzecznikami, chcemy sprawić by osoby autystyczne budowały społeczność świadomych swych praw i potrzeb osób, które mogą samostanowić o sobie.

Zaprezentujemy również twórczość artystyczną osób w spektrum, włączając je w aktywnie działające środowisko twórcze.

Projekt przewiduje organizację wydarzeń artystycznych przyjaznych sensorycznie oraz integrujących i tworzących więzi pomiędzy środowiskami osób neurotypowych z osobami neuroróżnorodnymi.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie warsztatykultury.pl