Szansa

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

5

Feliks Falk o konflikcie postaw wykraczającym poza mury prowincjonalnego liceum. Dla wuefisty Janoty cel - wyniki sportowe - uświęca środki: instrumentalne, niekiedy brutalne traktowanie uczniów. Zaprzeczeniem jego autorytaryzmu jest partnerskie podejście humanisty Ejmonta, który chce, by wykładana przez niego historia była dla licealistów rzeczywiście nauczycielką życia, a nie tylko zbiorem dat. Konflikt między bohaterami zaostrzy się, gdy próby do szkolnego spektaklu zaczną kolidować z treningami, a jeden z uczniów stanie się ofiarą metod wuefisty.
Sztandarowe dzieło Kina Moralnego Niepokoju. Czarno-biały świat prowincjonalnej szkoły jako metafora Polski lat 70. i para antagonistów, którzy z pokoleniowego doświadczenia Marca '68 wyciągnęli odmienne wnioski. Doskonałe role Krzysztofa Zaleskiego i Jerzego Stuhra.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.kinozarogiem.pl