Symulator lokomotywy EU07

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

Zapraszamy do poczucia się jak prawdziwy maszynista za sterami symulatora lokomotywy EU07

UWAGA! BILET POKAZUJEMY NA TELEFONIE LUB W WERSJI WYDRUKOWANEJ KASJEROWI LUB OBSŁUSZE EKSPOZYCJI BEZPOŚREDNIO PRZED WEJŚCIEM NA SALĘ.

JEŻELI ZOSTAŁ ZAKUPIONY ELEKTRONICZNIE BILET WSTĘPU TO POKAZUJEMY GO NA TELEFONIE LUB W WERSJI WYDRUKOWANEJ NA KASIE LUB OBSŁUSZE EKSPOZYCJI BEZPOŚREDNIO PRZED WEJŚCIEM NA SALĘ.

Koszt biletu wynosi 12 zł plus bilet wstępu do Stacji Muzeum (cennik: www.stacjamuzeum.pl/pl.bilety.html)

Czas jazdy wynosi 15 min. Istnieje możliwość przedłużenia jazdy poprzez zakup dwóch biletów w następujących po sobie godzinach (np. 10:30 i 11:00) wówczas czas jazdy wyniesie 30 min, a koszt 24 zł plus bilet wstępu do Stacji Muzeum).

Ograniczenia wiekowe: od 7 lat.

UWAGA! Symulator jest dostosowany do obsługi przez osoby niepełnosprawne ruchowo (na wózku inwalidzkim)

Ze względu na reżim sanitarny po każdej jeździe jest czas 15 min na przerwę/dezynfekcję. Osoby korzystające z symulatora na teren muzeum jak o do symulatora wpuszczane są tylko w maseczce.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły oraz termin rozpoczęcia sprzedaży wejściówek można sprawdzić bezpośrednio na stronie ewejsciowki.pl